محمود فتوحي. تهران : انتشارات سخن.

چاپ نخست ۱۳۸۵ - ۲۳۱ص. 

شمارگان ۲۲۰۰

قیمت ۲۵۰۰ تومان

اين كتاب مقاله علمي- ‌پژوهشي را به منزله رسانه ‌اصلي علوم دانشگاهي معرفي مي‌كند و تازه‌ترين ديدگاه‌هاي دانشگاهي را درباره انواع پژوهش، روش تحقيق، تنظيم طرح، ‌يادداشت‌برداري و روش‌هاي مستندسازي اطلاعات، نقلِ قول و ارجاع‌نويسي، ‌کتاب‌شناسي مجموعه‌‌هاي ‌اطلاع‌رساني و منابع الکترونيک جديد به بحث مي‌گذارد. الگو‌هاي فني ويرايش و نگارش اين كتاب بر اساس چهار شيوه‌نامة معتبر جهاني (شيوه‌نامه‌هاي انجمن روانشناسي امريکا، انجمن زبان مدرن، شيوه‌نامه ‌انتشارات دانشگاه شيکاگو و راهنماي سبک آنلاين دانشگاه کلمبيا تنظيم شده كه علاوه بر نگارش مقالة پژوهشي در نگارش پايان‌نامه و پژوهش‌هاي آکادميک نيز خالي از فايده نيست.

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۶ساعت 18:37 توسط محمود فتوحي، فاطمه فرهودي |